Kadra

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

Marcin Kopciewicz

nr wewnętrzny: 21


Główny Księgowy

Grzegorz Brudnowski

nr wewnętrzny: 19


Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego

 Piotr Kowalczyk

nr wewnętrzny: 12


Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego – dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Aneta Lipiec

nr wewnętrzny: 36


Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

 Marta Niedziałek

nr wewnętrzny: 37


Starszy specjalista ds. kadrowych

Katarzyna Rabiak

nr wewnętrzny: 10