Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach

22-105 Okszów, Nowiny 101, woj. lubelskie

tel. /fax +48 (82) 569 07 89

VOIP : +48 (82) 545 97 97

 dps@dpswnowinach.pl

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Marcin Kopciewicz

dyrektor@dpswnowinach.pl