Dostawy różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, których wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro   Znak sprawy: DPS.ZP.22.343. 05.2018 Nowiny 13.11.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                   13.11.2018r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   data ogłoszenia na stronie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 05/2018

1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach, 22-105 Okszów, Nowiny 101 tel/fax: 82 569 07 89, e-mail: dps@dpswnowinach.pl zaprasza do złożenia ofert na:

2.Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych kod CPV: 15800000-6 zgodnie z wykazem zawartym w szczegółowej kalkulacji cenowej Formularz cenowy dostawy różnych produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach stanowiącej załącznik Nr 1do oferty.

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2018 r. do 30.11.2019 r.

4.Okres gwarancji: czas trwania dostaw.

5.Miejsce i termin złożenia oferty: DPS w Nowinach – Sekretariat w terminie do godz.10.30 w dniu 28.11.2017 r.

6.Termin otwarcia ofert: 27.11.2018 r. godz.11.00.

7.Warunki płatności: przelew 14 dni.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Kowalczyk tel. 82 569 07 89

9.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w formule odpowiadającej niniejszemu wzorowi, w języku polskim w zamkniętej, opieczętowanej kopercie opisanej: „Dostawa artykułów spożywczych – 2018 /2019

Treść oferty:

  1. nazwa wykonawcy
  2. adres wykonawcy
  3. NIP
  4. regon
  5. nr rachunku bankowego
  6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych

Podatek VAT zł (słownie złotych

Cenę brutto zł (słownie złotych

10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

-2-

10.8. Termin realizacji zamówienia…………………………………………………

10.9. Okres gwarancji………………………………………………………………….

10.10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………..

10.11.Oświadczam, że zapoznałem się z dostępną dokumentacją i przedmiot zamówienia jest dla mnie zrozumiały, oraz że cena określona przeze mnie w ofercie obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową.

10.12.Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

10.13.Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na żywotny interes Zamawiającego wynikający z okoliczności powodujących, że realizacja zamówienia może naruszać interes publiczny, niniejsze postępowanie może być unieważnione na każdym etapie procedury przed podpisaniem umowy. 10.14..Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

10.15. Do oferty dołączam (wymagane) wypełniony i podpisany druk: Oferta cenowa- szczegółowa kalkulacja cenowa na dostawę artykułów spożywczych do DPS w Nowinach.

10.15. Ponadto do oferty dołączam (wymagane):

10.15.1. Potwierdzone za zgodność: odpis z KRS lub wypis z CEIDG określający profil działalności, aktualne na dzień sporządzenia oferty.

10.15.2.Oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania obrotu artykułami spożywczymi, ich sprzedaży i dostawy.

……………………dnia………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Uwaga: Informacja o wynikach postępowania dostępna będzie na żądanie Oferenta po terminie rozstrzygnięcia. oraz na stronie DPS w Nowinach

Załącznik do oferty Nr1

Formularz cenowy

dostawy różnych produktów spożywczych

dla Domu Pomocy Społecznej w Nowinach

od 01.12.2018 do 30.11. 2019

L.p

Grupa

Nazwa produktu

Szacowane zapotrzebowanie roczne(kg,l)

Gramatura

opakowania

Cena netto w przeliczeniu na 1kg/l

Łączna wartość dostaw netto

VAT

%

Łączna wartość dostaw brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

Cukier kryształ

4500kg

1kg

2

Cukier puder

3kg

400gr

3

Cukier waniliowy

10kg

500gr

1

2

Przyprawa do ryb knorr

7kg

2

Przyprawa do drobiu knorr

15kg

3

Przyprawa do mięsa knorr

20kg

4

Kwasek cytrynowy

15kg

1kg

5

Liść laurowy

3kg

500gr

6

Majeranek

6kg

1kg

7

Pieprz czarny knorr

10kg

90gr

8

Pieprz ziołowy knorr

10kg

90gr

9

Przyprawa do flaków knorr

4kg

10

Ziele angielskie

10kg

11

Przyprawa jarzynka kucharek

100kg

1kg

12

Soda oczyszczona

6kg

13

Proszek do pieczenia

10kg

36gr

14

Sos pieczeniowy w proszku knorr

17kg

15

Sos grzybowy w proszku knorr

15kg

16

Sos borowikowo-pieczarkowy w proszku knorr

20kg

17

Żurek w proszku knorr

40kg

18

Zupa porowa w proszku knorr

20kg

19

Zupa brokułowa w proszku knorr

25

20

Barszcz czerwony w proszku knorr

10kg

21

Żelatyna

12kg

22

Przyprawa kebab-gyros knorr

2kg

23

Czosnek granulowany knorr

5kg

24

Papryka słodka knorr

5kg

25

Papryka ostra knorr

5kg

26

Kminek

1kg

20gr

27

Kostka rosołowa (drobiowa, wołowa)

40kg

100g

28

Zioła prowansalskie knorr

4kg

29

Pietruszka susz

7kg

30

Koperek susz

6kg

31

Cynamon

2kg

20gr

32

Esencja zapachowa

150szt

6ml

33

Sól

1200kg

1kg

34

Przypraw do zup w płynie

180l

1l

35

Koncentrat barszczu w płynie

30l

330ml

36

Sos sałatkowy -ogrodowy

10kg

9gr

1

3

Herbata granulowana SAGA

280kg

100gr

2

Kawa inka

50kg

500gr

3

Kakao

50kg

1kg

1

4

Herbatniki

100kg

100gr

2

Biszkopty

50kg

100gr

3

Krakersy

120kg

180gr

4

Paluszki

100kg

300gr

1

5

Kisiel

150kg

1kg

2

Budyń różne smaki

120kg

1kg

3

Budyń czekoladowy

20kg

1kg

4

Galaretka

80kg

1kg

1

6

Ocet

30l

1l

2

Musztarda

220kg

1kg

3

Ketchup

220kg

1kg

4

Krem chrzanowy

120kg

150gr

5

Majonez winiary

200kg

700gr

6

Sos tatarski

100kg

150gr

7

Ćwikła

140kg

8

Chrzan

40kg

9

Koncentrat pomidorowy

50l

1l

1

7

Makaron rosołowy nitka

150kg

1kg

2

Makaron gruby (wstążka, kolanko,świderek, muszelka) a w tym:

1500kg

2,1

j.w.

1000kg

5kg

2,2

j.w.

250kg

2,5kg

2,3

j.w.

250kg

1kg

3

Kasza jęczmienna

850kg

1kg

4

Kasza manna

350kg

400gr

5

Kasza gryczana

350kg

1kg

6

Kasza jaglana

250kg

400gr

7

Kasza kukurydziana

320kg

400gr

8

Ryż

1000kg

1kg

9

Płatki owsiane

320kg

10

Płatki jęczmienne

240kg

11

Płatki kukurydziane

380kg

1kg

12

Płatki jaglane

100kg

13

Płatki ryżowe

150kg

14

Mąka pszenna

2200kg

1kg

15

Mąka ziemniaczana

80kg

500gr

1

8

Olej kujawski

900l

1l

2

Masło roślinne

2318kg

250gr

3

Margaryna

300kg

250gr

1

Sok malinowy

100l

500ml

2

Sok kubuś

40l

900ml

3

Szczaw

40kg

4

Dżem

160kg

5

Miód

30kg

6

Rodzynki

14kg

100g

7

Groszek konserwowy

450kg

8

Kukurydza konserwowa

130kg

9

Fasola czerwona konserwowa

50kg

Razem

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

…………………………… ………………………………..

(miejscowość, data) (podpis osoby/osób upoważnionych

Zapytanie-spożywcze.odt przetarg-spożywcze-Formularz1.odtdo reprezentowania Oferenta)