INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH

dom_5

UWAGA! Informujemy, że na dzień 5 października br. dysponujemy wolnymi miejscami w ilości:

• dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 5 wolnych miejsc;

• dla osób przewlekle somatycznie chorych – 10 wolnych miejsc.