INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH

dom_5

UWAGA! Informujemy, że na dzień 8 stycznia br. dysponujemy wolnymi miejscami w ilości:

• dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 3 wolne miejsca;

• dla osób przewlekle somatycznie chorych – 5 wolnych miejsc.