ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 08/2016 Zn. DPS.ZP.22.343.08.2.2016 z dnia 09.12.2016r. pn. Dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla DPS w Nowinach.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK:

>> Odpowiedź na zapytanie w sprawie Zapytania ofertowego Nr 08/2016 (odt)<<ODPOWIEDŹ

Ad. Zapytanie Nr 1

1.1. Aktualizacja w dołączonym Załączniku Nr 1 A

1.2. Aktualizacja w dołączonym Załączniku Nr 1 A

1.3. Powielone pozycje należy wyceniać tak, jak zostały opisane.

1.3.3. Podsumowanie oferty powinno zostać dokonane w oparciu o Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2016 r., a także informację Instytutu Praw Pacjenta i Opieki Zdrowotnej:

„….Dofinansowanie do leków przysługuje każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia, w zależności od schorzenia wymagającego leczenia i stosowanej przez lekarza terapii.
Leki podstawowe, leki uzupełniające oraz leki recepturowe są refundowane  osobie ubezpieczonej  w NFZ na podstawie recepty, za odpłatnością: 
1)   ryczałtową ( – są to  leki ratujące życie lub niezbędne do odpowiedniej terapii. Odpłatność  wynosi 3,20 zł do wysokości limitu),
2)   w wysokości 30 % albo 50 % ceny leku do wysokości limitu( – są to leki uzupełniające działanie leków podstawowych),
W  ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługują również leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych ( Listę leków wraz z wykazem chorób ustala Minister Zdrowia)…”

Ad. Zapytanie Nr 2

Wszystkie pozycje w Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 08/2016 Zn. DPS.ZP.22.343.08.2.2016 z dnia 09.12.2016 r. pn. Dostawa leków i materiałów opatrunkowych dla DPS w Nowinach zostały doprecyzowane w dołączonym Załączniku Nr 1A, który stanowi ostateczną formę wyceny leków do postępowania

Z poważaniem Mirosław Piłat