WDROŻENIE NORMY DOS W NOWINACH

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach uczestniczył w projekcie „Nowa norma zarządzania jakością w domach opieki nad osobami starszymi-DOS” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.W ramach projektu przeprowadzono trzy szkolenia dla pracowników DPS: „Skuteczna praca w zespole” i „Interakcja i komunikacja personelu z podopiecznymi” oraz „Rola audytora wewnętrznego w zapewnieniu jakości” i „Analiza dokumentacji wdrożeniowej, kontekst prawny, praca na dokumentach z dostępem do platformy”. Nasza jednostka otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie normy DOS oraz dokumentację systemu zarządzania zgodnego z normą DOS. Pracownicy również otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA