ZAPYTANIE DO POSTĘPOWANIA DPS.ZP.22.343.08.2.2016 z dnia 09.12.2016 r. NA DOSTAWĘ LEKÓW DLA DPS W NOWINACH

Zapytanie przetargowe od NOVASCON Sp. z o.o. 00-175 Warszawa, Jana Pawła II 80Odpowiedź na zapytanie przetargowe

 

Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości oferowania jakichkolwiek zamienników w stosunku do listy preparatów stanowiącej załącznik do Zapytania ofertowego DPS.ZP.22.343.08.2.2016 z dnia 09.12.2016 r.